1. THỦ TỤC XIN VÀO KÝ TÚC XÁ:

Bước 1:

SV có nhu cầu ở ký túc xá phải làm đơn theo mẫu (BM.17.CTSV có sẵn tại phòng Công tác sinh viên, trên địa chỉ subweb: http://ctsv.huph.edu.vn/vi/node/6516) và nộp tại phòng Công tác sinh viên.

Bước 2:

Sau khi đơn xin vào KTX được ký duyệt, SV cần nộp đầy đủ các khoản kinh phí liên quan trước khi vào ở KTX, gồm: tiền đặt cọc 01 tháng, trả trước tiền ở KTX của ít nhất 01 học kỳ (nộp trọn gói gồm tiền ở, điện, nước, phí vệ sinh). Trong đó:

- Tiền đặt cọc bằng 01 tháng tiền ở KTX: CNCQ là 300.000đ, các hệ khác là 350.000đ.

 • Sinh viên được duyệt vào KTX chỉ phải nộp một lần tiền đặt cọc trước khi nhận phòng ở.
 • Số tiền này sẽ được trả lại toàn bộ khi sinh viên ra khỏi KTX mà không vi phạm nội quy.

- Tiền ở KTX (đã bao gồm tiền ở, điện, nước và phí vệ sinh):

 • SV CNCQ: 300.000đ/ 1 tháng
 • SV các hệ khác: 350.000đ/ 1 tháng

- Hình thức nộp: Qua tài khoản ngân hàng của trường

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Y tế công cộng
 • Địa chỉ: Số 1A Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Số Tài khoản: 1261 0000 165552 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi Nhánh Ba Đình, Hà Nội

- Lưu ý khi nộp tiền: Sinh viên ghi 02 phiếu nộp tiền khác nhau (01 phiếu nộp tiền đặt cọc và 01 phiếu nộp tiền ở KTX)

- Cách tính thời gian ở của SV: Tính theo ngày trong tháng:

 • Thời gian ở nhỏ ≤ (nhỏ hơn hoặc bằng) 15 ngày, được tính là ½ (nửa) tháng.

Thời gian ở > (lớn hơn) 15 ngày, được tính là 1 tháng.

Bước 3:

SV phô tô hóa đơn nộp tiền, mang theo bản gốc để đối chiếu và đơn xin vào KTX đã được ký duyệt đến phòng Công tác sinh viên, thực hiện 02 thủ tục sau:

- Nhận phiếu sắp xếp số phòng ở.

- Ký cam kết thực hiện xây dựng ký túc xá sạch đẹp (có mẫu tại P. CTSV).

Bước 4:

SV trình phiếu sắp xếp phòng ở cho bộ phận bàn giao tài sản và ký hợp đồng tại khu ký túc xá (do Phòng Hành chính Quản trị phụ trách).

 

2. THỦ TỤC XIN RA KHỎI KÝ TÚC XÁ:

Bước 1:

SV có nhu cầu ra khỏi ký túc xá phải làm đơn theo mẫu (BM.18.CTSV có sẵn tại phòng Công tác sinh viên, trên địa chỉ subweb: http://ctsv.huph.edu.vn/vi/node/6516) và nộp tại phòng Công tác sinh viên.

Bước 2:

SV nhận “đơn xin ra khỏi KTX” đã được phòng CTSV ký duyệt. Nếu SV muốn nhận lại tiền đặt cọc hoặc tiền KTX đã nộp còn dư thì thực hiện như sau:

- Trường hợp 1: Chỉ nhận lại tiền đặt cọc

 • SV chuẩn bị các giấy tờ sau: Đơn xin ra khỏi KTX đã được phòng CTSV ký duyệt và toàn bộ hóa đơn nộp tiền (bản phô tô). Nộp lên phòng TCKT để nhận lại tiền đặt cọc.
 • SV nộp lại đơn xin ra khỏi KTX sau khi đã có xác nhận của phòng TCKT đã nhận tiền về phòng Công tác sinh viên.

- Trường hợp 2: Nhận lại tiền đặt cọc và tiền ở KTX đã nộp còn dư

 • SV chuẩn bị các giấy tờ sau: Đơn xin ra khỏi KTX + Đơn xin rút lại tiền KTX còn dư đã được phòng CTSV ký duyệt (toàn bộ các mẫu đơn có tại P. CTSV) + toàn bộ hóa đơn nộp tiền (bản phô tô). Nộp lên phòng TCKT để nhận lại tiền còn dư.

SV nộp lại đơn xin ra khỏi KTX sau khi đã có xác nhận của phòng TCKT đã nhận tiền  về phòng Công tác sinh viên.