Quyết định công nhận tốt nghiệp chuyên khoa cấp I Y tế công cộng