Quyết định công nhận tốt nghiệp tiến sĩ Quản lý bệnh viện