Ths. Đoàn Ngọc Tiến Minh

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Ths Quản lý giáo dục, Cử nhân Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

THS. ĐOÀN NGỌC TIẾN MINH – CHUYÊN VIÊN

ThS. Quản lý giáo dục, CN. Y tế công cộng

1. Quản lý CNCQ: YTCC, XNYHDP, XNYH

2. Công tác mua phôi bằng, chứng chỉ và in ấn VBCC

3. Quản lý phần mềm QLSV

4. Quản lý công tác nghĩa vụ quân sự của SVCQ