Nhà trường gửi tới các bạn CSV Cử nhân Y tế công cộng thông tin tuyển dụng tại Bệnh viện K - Hà Nội.

Cụ thể: Tham gia các đề tài nghiên cứu tại phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học của Bệnh viện.

Ngoài lương cơ bản, khi tham gia phỏng vấn bệnh nhận được trả thêm chi phí. Chế độ đãi ngộ tốt.

Số lượng: 03 người

Thời gian làm việc: Toàn thời gian

Chi tiết liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên: 024 62662488 hoặc 0986 810 131 (ThS. Trần Thị Thanh)