Nhà trường gửi tới các bạn CSV  thông tin tuyển dụng cộng tác viên - vị trí phỏng vấn viên tại Công Ty Cimigo - Hà Nội.

Chi tiết mời xem file đính kèm.