Nhà trường gửi tới các bạn CSV YTCC thông tin tuyển dụng chương trình du học đổi Visa kỹ sư tại Nhật Bản.

Chi tiết mời xem file đính kèm.