Kính gửi: Toàn thể người học Trường Đại học Y tế công cộng

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội và xung quanh khu vực Trường Đại học Y tế công cộng đã xuất hiện một nhóm người lạ tự xưng là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” để tuyên truyền, lôi kéo mọi người, đặc biệt là học viên, sinh viên tham gia.

Theo nguồn tin từ truyền thông, hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” là không được phép. “Hội” sử dụng nhiều chiêu bài dụ dỗ, lôi kéo các cá nhân tham gia và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho bản thân các cá nhân và gia đình của những người tham gia “Hội” cũng như ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an của xã hội.

Để đảm bảo an toàn cho người học, Nhà trường cảnh báo đến toàn thể người học tránh tiếp xúc với nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Khi phát hiện nhóm người này đến Trường cần báo ngay cho công an phường Đức Thắng (Đ/c Đông công an viên phụ trách khu vực trường, điện thoại 0973931515) hoặc  phòng Công tác sinh viên, số điện thoại 02462662488 (ngoài giờ gọi đ/c Minh phòng CTSV, điện thoại 0977275911).

Đề nghị tất cả người học nêu cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo này./.