Kính gửi: Các bạn sinh viên toàn trường

 

Phòng CTSV gửi đến các bạn thông báo chọn ứng viên tham dự khóa tập huấn về "Sức khỏe sinh thái" tại Thái Lan, cụ thể gồm các nội dung sau:

 

- Tên Khóa tập huấn:  "Sức khỏe sinh thái"

- Thời gian và địa điểm: 3 tuần từ 4-22/6/2018 tại Kanchanaburi, Thái Lan.

- Kinh phí do THOHUN tài trợ toàn bộ

- Số lượng được mời tham dự khóa học: 01 HV/SV

- Tiêu chí lựa chọn ứng viên:

A- Đối với sinh viên CNYTCC năm cuối dự kiến chọn 3 ứng viên theo các tiêu chí sau:

1. Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thông thạo (sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh)

2. Là thành viên câu lạc bộ Cộng đồng xanh Một sức khoẻ hoặc sinh viên track SKMT-NN

3. Điểm tổng kết trung bình chung học tập của năm thứ 3 từ 8,0 trở lên

*Điểm cộng: Đạt giải cuộc thi Đại sứ môi trường HUPH 2018; Thành viên Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ /Thường trực Đội sinh viên tình nguyện.

 

B- Đối với học viên cao học, dự kiến chọn 2 ứng viên để phỏng vấn:

1. Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thông thạo (sẽ phỏng  vấn bằng tiếng Anh)

2. Điểm tổng kết môn SKMT 7,5 trở lên

*Điểm cộng: là cán bộ lớp hoặc đã/đang triển khai bài tập 1/luận văn liên quan đến  sức khoẻ môi trường.

 

- Học viên, sinh viên mong muốn được tham dự khóa học đề nghị đăng ký danh sách với Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ emai: ctsv@huph.edu.vn hoặc số điện thoại 02462662488

- Thời gian đăng ký danh sách: 15-16/5/2018

- Dự kiến thời gian phỏng vấn: sáng 17 hoặc ngày 18/5/2018.