Nhà trường xin gửi đến các CSV thông tin tuyển Thực tập sinh hè 2018 tại Viện Nghiên cứu Y dược học Thăng Long.

Chi tiết mời xem file đính kèm