Nhà trường gửi các bạn CSV thông tin tuyển giám sát và điều tra viên cho nghiên cứu, gồm các thông tin sau:

Điều tra công bằng đô thị: Ghi nhận và sử dụng dữ liệu trong phản hồi với bệnh không truyền nhiễm ở khu vực thành thị.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Đánh giá và thử nghiệm bộ câu hỏi về sức khoẻ tinh thần và thương tích
2. Thử nghiệm các phương pháp điều tra mới có hiệu quả và ít tốn kém hơn để giảm bớt sai số trong các cuộc điều tra đô thị
3. Tìm ra các cách tiếp cận khác để xác định các hộ gia đình, đo lường và xếp hạng kinh tế hộ gia đình.
4. Phát triển công cụ mô phỏng dữ liệu để hỗ trợ việc sử dụng dữ liệu của các nhà hoạch định chính sách.

Số lượng/Vị trí tuyển dụng: 4 điều tra viên & 2 giám sát viên

Yêu cầu:
Có trách nhiệm, làm việc tận tình và trung thực.
Có khả năng làm việc ngoài giờ (bao gồm cả giờ nghỉ trưa và nghỉ tối).
Quyền lợi:
Nhận hỗ trợ theo quy định dự án.
Được ưu tiên tuyển dụng cho các hoạt động/ dự án tiếp theo.

Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email dmd@huph.edu.vn (TS. Dương Minh Đức – Bộ môn Dân số và Sức khỏe Sinh sản Trường Đại học YTCC HN)
HẠN CHÓT DỰ TUYỂN: Ngày 25 tháng 06 năm 2018