Nhà trường gửi đến các cựu HV, SV thông tin tuyển dụng cộng tác viên tham gia hỗ trợ hợp phần dự án và Quyền Lao động tại các khu công nghiệp điện tử ở Bắc Ninh của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), gồm các nội dung sau:

1. Hỗ trợ thực hiện nghiên cứu tại địa bàn

Các hoạt động khảo sát, thu thập thông tin tại địa bàn sẽ được tiến hành, phục vụ cho ít nhất 01 Báo cáo Tuân thủ (Compliance Report) tại các nhà máy sản xuất hàng hóa, linh kiện đầu vào cho Electronics Watch.

Yêu cầu công việc:

 • Phỏng vấn bán cấu trúc bên ngoài phạm vi nhà máy (khu nhà trọ...)

 • Thu thập bằng chứng như ảnh, ghi âm, hợp đồng lao động và những thông tin được cung cấp bởi công nhân làm việc trong các nhà máy

Số lượng mẫu: theo sự phân công của Trưởng nhóm Nghiên cứu

Thời gian thực hiện: tháng 8 – tháng 11/2018

2. Hỗ trợ sinh hoạt nhóm công nhân nòng cốt

Các nhóm công nhân nòng cốt làm việc trong ngành điện tử tại Bắc Ninh đã được thành lập từ tháng 9 năm 2017 và duy trì sinh hoạt định kỳ từ 4 – 6 tuần/lần.  Thông qua sinh hoạt nhóm, các thành viên được:

 1. Tăng cường cơ hội tiếp cận các kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc làm, an sinh xã hội

 2. Thúc đẩy giao lưu, chia sẻ các ý tưởng/ sáng kiến tốt nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tiếp cận an sinh xã hội tại nơi di cư đến

 3. Liên kết với nhau để tăng cường tiếng nói của lao động di cư trong ngành điện tử

Yêu cầu công việc:

 • Xây dựng quan hệ tốt với các nhóm công nhân và thu hút nhiều thành viên mới tham gia nhóm

 • Thảo luận với ban điều hành nhóm xây dựng kế hoạch sinh hoạt nhóm định kỳ

 • Hỗ trợ nội dung, phương pháp tiến hành sinh hoạt nhóm

 • Thúc đẩy sự tham gia của các thành viên trong nhóm

 • Chuyển gửi câu hỏi/ thắc mắc của thành viên đến các kênh hỗ trợ khác do CDI thiết lập

Thời gian thực hiện: tháng 6 – tháng 12/2018

Yêu cầu ứng viên

 • Là sinh viên năm 3 các khối ngành phù hợp, ưu tiên sinh viên trường Đại học Y tế công cộng

 • Yêu thích và mong muốn hỗ trợ lao động di cư có điều kiện làm việc và sinh sống tốt hơn

 • Có năng lực tốt, giàu kinh nghiệm liên quan đến công việc tuyển dụng

 • Cam kết hỗ trợ cả 2 hoạt động nêu trên trong thời gian lâu dài

 Số lượng tuyển: từ 3 đến 4 người

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV đến địa chỉ trang.ngothi@cdivietnam.org trước 12h00 ngày 6/8/2018