Nhà trường gửi đến các cựu HV, SV thông tin tuyển dụng nhân sự tại các chương trình vùng ở Hòa Bình của tổ chức Tầm nhìn Việt Nam. Gồm các vị trí tuyển dụng sau:

01 WVV Sponsorship Facilitator/ Nhân Viên Bảo Trợ  - Mai Châu, Hòa Bình

Nơi làm việc: Mai Châu, Hòa Bình 
Hạn nộp đơn:31/8/2018 
Để nộp đơn, vui lòng ấn vào đường link ở dưới, hoặc email CV tới: Nguyen_dieu_trang@wvi.org 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/sponsorship/wvv-sponsorship-facilitator-mai-chau-ap/10628

01 WVV Development Facilitator - Lac Son Area Program, Hoa Binh

Nơi làm việc: Lạc Sơn, Hòa Bình 
Hạn nộp đơn: 13/09/2018 
Để nộp đơn, vui lòng ấn vào đường link ở dưới, hoặc email CV tới: Nguyen_dieu_trang@wvi.org 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-development-facilitator-lac-son-hoa-binh/10787