Nhà trường gửi các bạn CSV thông tin tuyển dụng của Trung tâm phát triển cộng đồng và môi trường (CDECE) thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam . Chi tiết mời xem file đính kèm.