Nhà trường gửi các bạn CSV thông tin tuyển dụng của Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam. Chi tiết gồm các thông tin sau:

01 Zonal Programs manager/ Quản lý các Chương Trình Vùng

Nơi làm việc: Hà Nội 
Hạn nộp đơn: 30/11/2018 
Để nộp đơn, vui lòng ấn vào đường link ở dưới, hoặc email CV tới: Nguyen_dieu_trang@wvi.org 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-zonal-programs-manager-hoa-binh-and-dien-bien-province/11084 

Các ứng cử viên có cơ hội bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, dân tộc và giới tính.