Nhà trường gửi các bạn cựu sinh viên thông tin tuyển dụng cán bộ dự án làm việc tại Hà Nội (mảng bảo vệ động vật hoang dã) tại Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE).

Chi tiết mời xem file đính kèm.