Nhà trường gửi các cựu sinh viên thông tin tuyển dụng điều tra viên cho “Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe tại Việt Nam” của Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển. Chi tiết gồm:

Địa bàn: Thành phố Hà Nội

Số lượng tuyển dụng dự kiến là: 10 Điều tra viên

Thời gian tập huấn và thu thập số liệu dự kiến: 02/01 – 25/01/2019

Nội dung công việc:
- Liên lạc, làm việc cùng cán bộ dẫn đường để tiếp cận đối tượng phỏng vấn
- Phỏng vấn đối tượng phỏng vấn bằng máy tính bảng
- Thời gian phỏng vấn dự kiến: 2h-3h/phiếu

Yêu cầu:
- Có khả năng trình bày rõ ràng, mạch lạc
- Có khả năng sử dụng máy tính bảng/điện thoại di động thông minh (smartphone) thành thạo để thu thập thông tin
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực hiện phỏng vấn
- Trung thực, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc

Mức hỗ trợ:
- 150,000 VNĐ/phiếu (bao gồm hỗ trợ đi lại) (Nếu tổng số tiền từ 2,000,000 VNĐ trở nên sẽ trừ đi 10% thuế)

Các bạn ĐTV đăng ký ứng tuyển xin mời hoàn thiện các thông tin theo đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9q56BRoffjuZLR4HE-kJzdhbwrBYM1qvGK43RHjQHLzjdA/viewform?fbclid=IwAR2vRTMFs08urIQ4ZIwNrLUSByokUvWGelW1IaMQGpcXz6z-eUWYpMI5KAg&fbzx=-8934812575330486431