Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc: Cán bộ khảo sát - Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI)