Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển các vị trí làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN)

1. Giám sát viên thực địa

2. Điều tra viên

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

Nguồn: Fanpage Tuyển dụng Y tế công cộng