Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc: Program Coordinator (Senior Specialist Level) - Association of Public Health Laboratories (APHL)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website VUFO - NGO Resource Vietnam