Cuộc thi về "Phòng chống bệnh không lây nhiễm hướng đến phổ cập chăm sóc sức khoẻ toàn dân" do Trường Đại học Y tế công cộng (HUPH) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết và khuyến khích sự tham gia của học viên, sinh viên trường Đại học Y tế công cộng về phòng chống bệnh không lây nhiễm (NCDs), hướng tới phổ cập chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) và các chính sách liên quan.

Bài dự thi (bài viết hoặc hình ảnh) phải được gửi đến Ban Tổ chức trước 23:59 ngày 15/12/2022 qua địa chỉ email: cuocthisinhvien@huph.edu.vn

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi: 20 triệu đồng. 

Thể lệ Cuộc thi xem TẠI ĐÂY