Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc: Provincial Coordinator (USAID BCA) WWF

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website VUFO - NGO Resource Vietnam