Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc: Cán bộ chương trình cộng đồng (IRD VN)

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY 

 

 

Nguồn: Tuyển dụng Y tế công cộng