Phòng CTHVSV gửi các anh/chị thông tin tuyển dụng: Trợ Lý Dự Án Full-time (Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng ACDC)

 

Chi tiết xem tại: tại đây