Phòng CTHVSV gửi các anh/chị thông tin tuyển dụng: Bệnh viện đa khoa Medlatec tuyển dụng các vị trí:

1. Chuyên viên quản lý chất lượng

2. Hành chính - Kế hoạch tổng hợp

3. Chuyên viên tuyển dụng - đào tạo

 

Thông tin chi tiết: file đính kèm

Tệp đính kèm: