Phòng CTHVSV gửi các anh/chị thông tin tuyển dụng: Sở Y tế tỉnh Nghệ An tuyển dụng 187 bác sĩ và 210 vị trí khác

 

Thông tin chi tiết: tại đây