Nhà trường gửi các cựu sinh viên thông tin tuyển dụng tại Lào Cai của Tổ chức Save the Children.

Chi tiết mời xem đường link: https://www.ngocentre.org.vn/jobs/11-operations-assistants-sponsorship-programme?fbclid=IwAR3HcC2Hd6-gAHu93fOc4ErCLlGSx5dwCokkl33iMB4cfXUF95UC7a4ECyo