Nhà trường gửi các bạn sinh viên thông tin tuyển Thực tập sinh theo dõi và Đánh giá tại Hà Nội của Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (tên gọi tắt là Quỹ AIP). Thông tin chi tiết mời xem file đính kèm.