Nhà trường gửi các bạn cựu sinh viên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Bệnh viện K.

Thông tin chi tiết mời xem tại: http://benhvienk.vn/thong-bao-benh-vien-k-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019-du-kien-vao-thang-12020-nd84142.html?fbclid=IwAR3QLrKbS8TjpOIyv-SnR7l97NW73ZfzvbtgdOKFB1_CTwZTRl4aJFywLMo