Phòng CTSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh năm 2020.

- 02 Kỹ thuật y đại học (Hạng III); 

- 02 Y tế công cộng (Hạng III); 

Các chức danh vị trí việc làm yêu cầu có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn được giao; nếu còn chỉ tiêu mới tổ chức tuyển dụng

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

Nguồn: www.kyanh.hatinh.gov.vn