Phòng CTSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên báo tuyển dụng Viên chức Y tế công cộng  tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang năm 2020.

 

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

II. Số lượng viên chức Y tế công cộng cần tuyển: 01

 

III. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ

1. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển:

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29.11.2018 của Chính phủ.

2. Thời hạn và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 19.5.2020 đến hết ngày 17.6.2020 (nhận vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang (Bệnh viện Đa khoa cũ).

- Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

3. Số điện thoại liên hệ: 0986845135 (Đ/c Toàn) hoặc 0904422878 (Đ/c Huyền).

 

IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức phỏng vấn. 

3. Thời gian và địa điểm:

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

- Thời gian hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn: Trung tâm Y tế sẽ thông báo sau.

 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, 0986845135 (đ/c Toàn) hoặc 0904422878 (Đ/c Huyền).

 

Nguồn: Báo điện tử Hải Dương