Phòng CTSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

- Y tế công cộng (trình độ Đại học)

- Kỹ thuật viên xét nghiệm y học (trình độ cao đẳng)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình