Phòng CTSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Số lượng: 

 • Bệnh viện Lao và Bệnh phổi: Kỹ thuật Y hạng III_01
 • Trung tâm Y tế thị xã An Khê:  Kỹ thuật Y hạng III_03
 • Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa:  
  • Kỹ thuật Y hạng III_01
  • Chuyên viên Quản lý chất lượng bệnh viện_01
 • Trung tâm Y tế huyện Chư Păh: Chuyên viên Quản lý chất lượng bệnh viện_01
 • Trung tâm Y tế huyện Chư Prông: Chuyên viên Quản lý chất lượng bệnh viện_01
 • Trung tâm Y tế huyện Chư Sê: Kỹ thuật Y hạng III_03
 • Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa: Kỹ thuật Y hạng IV_02
 • Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ: Kỹ thuật Y hạng III_01
 • Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ: Y tế công cộng hạng III_01
 • Trung tâm Y tế huyện In Grai: Kỹ thuật Y hạng IV_01
 • Trung tâm Y tế huyện K'Bang: 
  • Kỹ thuật Y hạng III_01
  • Kỹ thuật Y hạng IV_01
  • Chuyên viên Quản lý chất lượng bệnh viện_01
 • Trung tâm Y tế huyện Krông Pa:
  • Kỹ thuật Y hạng IV_01
  • Chuyên viên Quản lý chất lượng bệnh viện_01
 • Trung tâm Y tế huyện Mang Yang: Kỹ thuật Y hạng III_01
 • Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện:
  • Kỹ thuật Y hạng III_01
  • Kỹ thuật Y hạng IV_01
 • Trung tâm Y tế thành phố Pleiku: Kỹ thuật Y hạng III_01

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website Sở Y tế tỉnh Gia Lai