Phòng CTSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí:  Lao động hợp đồng - Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

Số lượng:

-  Kỹ thuật xét nghiệm y học_Hạng III: 1

-  Kỹ thuật xét nghiệm y học_Hạng IV: 1

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái