Phòng CTSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Số lượng:

  • Kỹ thuật y hạng III: 6
  • Y tế công cộng hạng III: 1
  • Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp: 3
  • Chuyên viên Văn phòng - Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em: 1
  • Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng: 1
  • Chuyên viên Truyền thông, chăm sóc khách hàng: 2.

Hình thức: Xét tuyển

Thời gian dự kiến xét tuyển: Tháng 10, tháng 11 năm 2020

Địa điểm tổ chức xét tuyển: Bệnh viện Nhi trung ương

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương