Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng

Số lượng:

  • Kỹ thuật y hạng III: 01 người

  • Y tế công cộng hạng III: 01 người.

Hình thức: Thông qua phỏng vấn, sát hạch và xét hồ sơ.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng