Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển các vị trí làm việc tại SDRC

- Chuyên gia xây dựng hệ thống M&E: Xem thông tin chi tiết tại đây

- Chuyên gia xây dựng tài liệu và tập huấn: Xem thông tin chi tiết tại đây

 

Dự án “Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị TP.HCM” tại phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu - Tư Vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) thực hiện (sau đây gọi tắt là DA). Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2023 tại 8 khu phố thuộc phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Dự án đã được Nhà tài trợ Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW) phê duyệt với các thông tin cơ bản sau đây:

Mục đích dự án: Dự án góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh và người dân hướng tới một thành phố và cộng đồng bền vững.

Mục tiêu dự án: Giảm thiểu ô nhiễm rác thải đô thị tại 8 khu phố thuộc Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Các chỉ số mục tiêu:

  •    Chỉ số 1: Kết thúc dự án, lượng rác thải bỏ từ các sản phẩm nhựa (túi nylon, ống hút, hộp đựng thức uống và thực phẩm) được sử dụng bởi các cửa hàng/ nhà hàng/ quán ăn/ bếp ăn từ thiện của nhà thờ sẽ giảm 30%.
  •    Chỉ số 2: Kết thúc dự án, có ít nhất 220 hộ gia đình sẽ trồng rau bằng cách tự sử dụng rác hữu cơ để ủ thành phân vi sinh.
  •    Chỉ số 3: Kết thúc dự án, ít nhất 5 bãi rác bất hợp pháp hiện có sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn (tức là không tái diễn).

 

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển cho SDRC qua địa chỉ email: nhung.phan@sdrc.org.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0913424177
Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 02/04/2021

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website SDRC