Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc tại Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai

  • 03 Cử nhân Xét nghiệm
  • 01 Cử nhân Y tế công cộng

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

 Nguồn: Website Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai