Bảo vệ sức khỏe xã hội (hay Bảo hiểm y tế tại Việt Nam) mang lại ý nghĩa nhân văn và đảm bảo an sinh xã hội. Hãy cùng điểm qua các lợi ích chính của BHYT nhé:

- Giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời không chậm trễ, nhằm hạn chế tình trạng tăng nặng, giúp hồi phục nhanh với chi phí thấp.

- Giúp giảm nguy cơ nghèo đói do bệnh tật là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm các gia đình túng quẫn.

- Góp phần vào việc thực hiện quyền sức khỏe cho người dân. Theo đó, Nhà nước có trách nhiệm thiết lập và triển khai các hệ thống bảo vệ sức khỏe xã hội.

- BVSKXH hỗ trợ bảo vệ thu nhập, cho phép người lao động đầu tư cho tương lai và chi tiêu đảm bảo cho cuộc sống khỏe mạnh. Điều này giúp cải tiến nguồn nhân lực, tạo lực lượng lao động được giáo dục tốt hơn, khỏe mạnh hơn và có năng suất cao hơn.

- Hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ví dụ như Covid-19. 

- Giải quyết một phần sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, với nguyên tắc chi trả theo thu nhập, sử dụng theo nhu cầu.

#ILO #ILOVietNam #BHYT #SHP #HUPH