Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc: National Consultant - UNITED NATIONS POPULATION FUND COUNTRY OFFICE IN VIET NAM (UNFPA)

 

UNFPA đang tìm kiếm một chuyên gia tư vấn trong nước để giúp thực hiện các hoạt động liên quan đến sửa chữa cơ sở vật chất bao gồm:

  1. Đề xuất các phương án thiết kế cải tạo cho từng trung tâm bao gồm cả chi phí dự tính của từng trung tâm và của ba trung tâm theo tiêu chuẩn đã được áp dụng cho Ngôi nhà Ánh Dương dựa trên đặc điểm của từng cơ sở và ngân sách đã được phê duyệt.
  1. Hỗ trợ UNFPA chuẩn bị hồ sơ mời thầu cho việc mua sắm dịch vụ cải tạo theo thiết kế đã được phê duyệt và tư vấn kỹ thuật để lựa chọn nhà thầu đủ năng lực cho việc cải tạo; và
  1. Giám sát và theo dõi quá trình cải tạo để đảm bảo thực hiện đúng theo tiêu chuẩn và thiết kế đã được phê duyệt cũng như các chính sách, thủ tục theo quy định của nhà nước. Và hỗ trợ UNFPA nghiệm thu kết quả thực hiện dịch vụ cải tạo.

 

Thời gian làm việc: từ ngày 12 tháng 7 - ngày 31 tháng 12 năm 2021

Nơi làm việc: Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh

 

Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ ghi rõ ở tiên đề “Tư vấn trong nước OSSC - {Tên đầy đủ của người nộp đơn}”

 

Hồ sơ gồm có:

  • Thư xin việc.
  • Lý lịch công tác và Mẫu thông tin nhân sự của Liên Hợp Quốc (P-11)
  • Xác nhận hoặc thư giới thiệu của cơ quan ứng cử viên đang hoặc đã làm việc (nếu có)

 

và gửi theo địa chỉ email dưới đây cho

Chị Phạm Thu Lan, Trợ lý Chương trình

UNFPA Viet Nam

Email: lan@unfpa.org

 

Hạn chót nộp hồ sơ: 15h00 (Hanoi Time, GMT+7) Ngày 22/7/2021

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website UNITED NATIONS POPULATION FUND COUNTRY OFFICE IN VIET NAM (UNFPA)