Đây là lời kêu gọi các bạn trẻ quan tâm và muốn thúc đẩy lĩnh vực Bảo hiểm y tế. Bạn có thể lên tiếng để lan tỏa những hiểu biết của mình với cộng đồng.
Chiếm số đông trong dân số cả nước, có mặt ở tất cả các địa bàn, và nhiều lĩnh vực, thanh niên với độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Là lực lượng làm chủ tương lai, các bạn có tiềm năng to lớn trong quá trình phát triển đất nước hiện nay và tương lai.
Do đó, nếu là một người trẻ và có quan tâm đến chủ đề bảo vệ sức khỏe xã hội ( hay bảo hiểm y tế), hãy tham gia cuộc thi tìm hiểu "Kiến thức về Bảo vệ sức khỏe xã hội" để lan tỏa sức trẻ, nhiệt huyết của mình với cộng đồng và góp phần chung tay xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, mội đất nước phồn thịnh.
Tìm hiểu về cuộc thi tại: https://huph.edu.vn/node/3449