Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc: Cán bộ Bảo trợ trẻ em Good Neighbors International 

 

Làm việc tại văn phòng Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Deadline of application: 30/09/2021.

Biểu mẫu ứng tuyển

Vui lòng gửi CV vào hòm mail: quynhluyen.gni@gmail.com và đọc thêm thông tin chi tiết.

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website Good Neighbors International