Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc: Consultants for Worker Representative Oganizations and the Role of CSOs in Supporting Worker Representative Organizations - Center for Social Work and Community Development Research & Consultancy (SDRC)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website VUFO - NGO Resource Vietnam