Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc: Programme Intern Aide et Action (AEA)

 

AEA Vietnam is seeking a candidate for the Programme Intern. If you are interested in this position, send your CV and a proposal to the following email:  hr.vietnam@aide-et-action.org  with the subject title [AEA-Programme Intern] Candidate name  no later than 20th September, 2021.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website VUFO - NGO Resource Vietnam