Trường Đại học Y tế cộng cộng tổ chức cuộc thi “HUPH THROUGH MY LENS” (sản xuất video đăng tải trên nền tảng TikTok dành cho người học toàn Trường).
CHỦ ĐỀ: Thí sinh có thể cover một trend bất kỳ trên TikTok hoặc tự sáng tạo nội dung riêng với chủ đề chính về Trường Đại học Y tế công cộng, có thể tập trung vào một trong các chủ đề như:
+ Giới thiệu cơ sở vật chất, các hoạt động, thông tin về trường, cuộc sống sinh viên
+ Thể hiện năng khiếu bản thân mang màu sắc HUPH (đàn, hát, nhảy, diễn xuất, ảo thuật,...)
+ Chủ đề nhỏ khác phù hợp với chủ đề chính của Cuộc thi
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Toàn thể học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Y tế công cộng
+ Cá nhân
+ Tập thể (nhóm, lớp, câu lạc bộ,...)
(Không giới hạn số lượng bài dự thi thi của 1 tác giả/nhóm tác giả)
HÌNH THỨC
Thí sinh gửi video cho Ban tổ chức để đăng tải trên TikTok của Trường
THỜI GIAN
• Nhận bài dự thi: Từ 11/01 - 15/02/2021 (Các bài dự thi sớm sẽ đăng trước)
• Tổng kết, trao giải dự kiến: 16/02- 25/02/2021
Thể lệ Cuộc thi xem tại: https://ctsv.huph.edu.vn/vi/node/9914?fbclid=IwAR3xsWcW_K9srZ6eoFdQukiLegBOA9sKZcQMerXIwlgSRTVa0IyEIsM4PQg