1. Thủ tục xin vào/ra ký túc xá

2. Khung phạt, xử lý kỷ luật tập thể/cá nhân vi phạm công tác đảm bảo trường học Xanh-Sạch-Đẹp, ký túc xá Văn minh-Lịch sự

3. Nội quy ký túc xá

4. Quyết định về việc ban hành Quy định về Học bổng và Khen thưởng cho sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng

5. Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người học Trường Đại học Y tế công cộng

6. Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý sinh viên ngoại trú Trường Đại học Y tế công cộng

7. Quyết định về việc ban hành Quy định Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng

8. Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên cử nhân chính quy Trường Đại học Y tế công cộng

9. Quyết định ban hành quy định về thực hiện 5S trong Ký túc xá Trường Đại học Y tế công cộng

10. Quyết định về việc ban hành Quy chế quản ký người học nội trú

11. Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện

12Quyết định về việc ban hành Quy định thủ tục kết thúc khóa học đối với người học

13. Quyết định về việc ban hành Quy định đảm bảo chế độ chính sách cho người học

14. Quyết định chỉnh sửa Quy định Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh viên

15. Quyết định ban hành "Quy trình vận hành hệ thống máy vân tay ký túc xá"

16. Những điều sinh viên Trường ĐH Y tế công cộng cần biết

17. Hỏi - Đáp dành cho sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng

18. Quy định GVCN-CVHT

19. Quy định Công tác sinh viên