Nhà trường gửi đến các cựu HV, SV thông tin tuyển dụng của tổ chức Tầm nhìn Việt Nam, gồm:

Tổ chức TNTGVN đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí: Nhân viên phát triển cộng đồng

Nơi làm việc: Điện Biên Đông, Điện Biên: Dien Bien Dong, Dien Bien Province 
Hạn nộp đơn:4 June 2018.

 Các ứng viên quan tâm, vui lòng ứng tuyển trực tiếp trên trang web theo hướng dẫn đính kèm:

https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/adp-development-facilitator-dien-bien-dong-adp/7879