Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển các vị trí làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng

1. Chuyên viên

2. Nghiên cứu viên

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website Đại học Tôn Đức Thắng