Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển các vị trí làm việc tại Hệ thống Y tế MEDLATEC

1. Nhân viên lấy mẫu bệnh phẩm

2. Kỹ thuật viên xét nghiệm

Nguồn: Website Hệ thống Y tế MEDLATEC