Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương:

1. Chuyên viên Phòng Công tác xã hội

2. Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng

3. Công tác xã hội viên

4. Dinh dưỡng

5. Kỹ thuật y

6. Y tế công cộng

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

Nguồn: Website Bệnh viện Nhi Trung ương